Bakımevi Köpeklerinde Görülen Davranış Bozuklukları

Bakımevlerinin şartları ne kadar kusursuz olursa olsun , uzun yürüyüşler ve keşifler içinn programlanmış , buna uygun bir fizikle yapılanmış bir hayvanın gezinti gereksinimlerini , insanlarla ve kendi aralarında sosyal bağlar ve iletişimle kurma , rütbe belirleme , territoryum ( güvenlik alanı ) belirleme gibi son derece önemli gereksinimleri karşılamak olanaksızdır . Bu nedenle bakımevinde yaşayan hayvanların çoğunluğunda aşağıdaki davranış bozukluklarından en az birine rastlamak olasıdır

Devam

Ev ve Süs Hayvanları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; ev ve süs hayvanlarının alınıp satıldıkları , belli süreler barındırıldıkları, eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını, barındırılmalarını ve eğitilmelerini temin etmek, bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemektir.

Devam

Hayvan Barınakları ile İlgili Genelge – 2003

Geride bıraktığımız yüzyıl, son çeyreğinde “Hayvan Hakları Bildirgesine” de sahne olmuştur. Böylece hayvan varlığı; toplumsal, ahlaki, dini ve vicdani bakış açılarının tümünü kapsayan bir uluslararası hukuk platformuna oturmuştur.
Esasen Türk Milleti, Dünyada bu gelişmeler olmadan çok önceleri hayvanlarla ilgili toplumsal duyarlılığı tüm dünyaya örnek olacak şekilde geliştiren bir milletir. O kadar ki, bizler; Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde olduğu gibi, yaşlı hayvanların huzur içinde ölmeleri ve hatta göç hayvanlarının göçlerinin kolaylaştırılması için vakıf kuran bir geleneğin mirasçılarıyız.

Devam

Köpeklerin Kuyruk ve Kulak Kesimi

Evlerimizde, bahçelerimizde yada çiftliklerimizde beslediğimiz köpeklerin kuyruk ve kulaklarının kesimi, çoğu ülkede yasaktır. Uzun ve sarkık kuyruklu köpeklerin kuyruklarının kesilmesi, köpeğe daha iyi bir görünüm kazandırdığı için, kulakların kesimi ise güçlü yapıdaki köpeklere daha sert bir görünüm kazandırdığı için bakıcıları tarafından tercih edilirdi

Devam