Köpeklerde Kuyruk Yeme ve Kriyoşirurji

Hayvanları Koruma Kanunu’yla yasaklanmış olan estetik amaçlı kuyruk kesme operasyonları dışında tamamen tıbbi nedenlerle kuyruk kesimi yapılmaktadır . Bu operasyonları kuyruk yeme denilen takıntı davranışlarında kullananlar da vardır . Kuyruk yeme takıntısı olan hayvan , bazen belli , bazen de belirsiz bir uyaran nedeniyle olduğu yerde dönme ve kuyruğunu ısıra ısıra tamamen bitirebilir . Hayvan kuyruğuna öylesine takmıştır ki , ısırdığında acı dahi duymaz . Bu davranış nadiren fiziksel travma veya başka bir tıbbi soruna bağlıdır. Ancak çoğu kez psikolojik bir sorundan kaynaklanır. Böylece , kuyruğun operasyonla alınması , hayvanın psikolojisini düzeltmeye yetmeyeceği için bu operasyon en son çare olarak düşünülmelidir .

Kuyruk yeme takıntısı olan köpeklerdeki sorun , kuyruktaki sinir irritasyonundan kaynaklanıyorsa , bu sinirin kuyruktaki işlevine son vermek için çeşitli yöntemler kullanılabilir . Bunlardan birisi de kriyoşirurjidir ( dokuyu dondurma işleminin uygulandığı cerrahi yöntem ) .